I. Dorožin

Príslušník ozbrojených síl


Pôvod: ZSSR WW2
Národnosť: ZSSR WW2

Iné informácie:Zdroj:

ÚSTREDNÁ EVIDENCIA VOJNOVÝCH HROBOV
[http://www.vs.sk/uevh/] 14. 04. 2014

Fotografie:

jednotlivý hrob

Obdobie: 2. svetová vojna


Cintorín:


Obec / Miesto:

Bratislava-m.č. Staré Mesto, Slavín
Bratislava-Staré Mesto, Na Slavíne - NKP Slavín, 2925/1

Vlastník / Adresa:

Slovenský pozemkový fond
Búdkova č. 36,Bratislava-m.č. Staré Mesto

Kontakt:

Iné informácie:

dobrý

Zdroj:

ÚSTREDNÁ EVIDENCIA VOJNOVÝCH HROBOV
[http://www.vs.sk/uevh/] 16. 04. 2014