PadliNaSlovensku.feldgrau.sk

Pôvod:

Všetky
nezistené
Československá republika WW2
Rusko WW1
Nemecko
Maďarsko WW2
Francúzsko
Juhoslávia WW2
Poľsko
Rakúsko-Uhorsko
Rumunsko
Srbsko WW1
Taliansko
ZSSR WW2
USA
Veľká Británia
iné

Výsledkov: 92241

Obeť Narodenie Úmrtie Hrob Typ
Zuzana Lesňáková-Sýkorová 1904 12.10.1944 Nálepkovo Nálepkovo VOJ
Zuzana Cibulová 18.2.1898 18.12.1944 Kremnička Banská Štiavnica CIV
Zuzana Lučková Štôla VOJ
Zuzana Vaváková Štôla VOJ
Zuzana Topičovská 1945 Kremnica CIV
Zuzana Pepichová 1945 Brezno Brezno CIV
Zuzana Tišliarová 19.5.1883 18.4.1945 Kalište Baláže CIV
Zuzana Ševečková 12.05.1923 05.04.1945 Sobotište Sobotište CIV
Zuka Račić 1918 Trnava VOJ
Zswiaič Ognyanov 9.5.1915 Košice-m.č. Juh VOJ
Zsivon Letič 11.11.1914 Košice-m.č. Juh VOJ
Zsivoj Adamovics 23.5.1918 Košice-m.č. Juh VOJ
Zsivoj Kojmetics 1894 25.4.1918 Levoča VOJ
Zsivkó Erdelyán 5.1.1915 Košice-m.č. Juh VOJ
Zsivan Veszkov 18.6.1916 Levoča VOJ
Zsiva Sztojka 14.3.1916 Košice-m.č. Juh VOJ
Zsigmond Lukács 7.5.1915 Košice-m.č. Juh VOJ
Zsigmond Labecz 29.2.1915 Košice-m.č. Juh VOJ
Zsigmond Tálos 23.4.1920 18.1.1945 Lipovník Lipovník VOJ
Zsigmond Ganty 15.10.1914 Košice-m.č. Juh VOJ
Zsigmond Csedán 19.10.1914 Košice-m.č. Juh VOJ
Zsigmond Debreczeni 5.10.1914 Košice-m.č. Juh VOJ
Zsigmond Dobos 10.1.1918 Košice-m.č. Juh VOJ
Zsigmond Molnár 5.10.1914 Košice-m.č. Juh VOJ
Zsigmond Katona 10.12.1917 Košice-m.č. Juh VOJ
Zsigmond Nagy 10.10.1914 Košice-m.č. Juh VOJ
Zsigmond Máthé 22.11.1914 Košice-m.č. Juh VOJ
Zsigmond Istvándi 5.10.1914 Stropkov VOJ
Zsigmond Zsoldos Jelšava Jelšava VOJ
Zsigmond Krakovits 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
Zsibot Vulatics 13.6.1916 Košice-m.č. Juh VOJ
Zsefko Jenremowics 1898 3.9.1917 Levoča CIV
Zsakovics Szeten 21.3.1917 Košice-m.č. Juh VOJ
Žork nezistené Bystričany Zvolen VOJ
Zoltan Andrejevič Golovačko 1926 18.1.1945 Belža Košice-m.č. Juh VOJ
Zoltán Takács 23.6.1919 Košice-m.č. Juh VOJ
Zoltán Skalicz 30.4.1917 Košice-m.č. Juh VOJ
Zoltán Ferenc 9.4.1904 12.12.1944 Spišská Nová Ves CIV
Zoltan Batyi 20.12.1944 Bôrka Bôrka VOJ
Zoltán Rhédey 23.4.1917 Košice-m.č. Juh VOJ
Zoltán Simonits 1897 1919 VOJ
Zoltán Selan 25.1.1945 Opiná VOJ
Zoltán Pártos 7.5.1915 Vranov nad Topľou VOJ
Zoltán Harkányi Ing. 1894 1944 Banská Štiavnica VOJ
Zoltán Hajdú Rimavská Sobota a okolie Rimavská Sobota VOJ
Zoltán Čuja 26.10.1944 Hronec a okolie Hronec VOJ
Zoltán Vámosi 08.10.1944 Nové Zámky Nové Zámky VOJ
Zoltan Goldman Valaská Belá VOJ
Zoltán Pál 1943 Púchov Púchov VOJ
Zoltán Szegedin 1909 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV

Tento projekt vznikol za účelom sprístupnenia informácií širokej verejnosti, pretože súčasné riešenia to nie celkom dovoľovali, prípadne niektoré technické riešenia, to znemožňovali.

S hlbokou úctou k padlým, ktorí bojovali a žili na našom území sme vytvorili prehľad miest ich posledného odpočinku.

Veľmi si vážime ich obete, kedy všetci bojovali za svoju pravdu a ich činov, ktoré navždy zmenili svet.

Zoznamy a mnohé dáta sme získali z verejných webových stránok, ktoré uvádzame pri každej informácii.

Jedná sa o verejne prístupné dáta, ktoré sme zlučili bez nároku na odmenu.

Jediným zadosťučinením je, aby sa ľuďom, ktorí hľadajú svojích padlých podarilo ich nájsť.

Zároveň prosíme každého kto vie uviesť detaily o jednotlivých pamätníkoch, cintorínoch alebo hroboch, aby nám pomohli zozbierať viaceré údaje.

Čest ich pamiatke!